Main Image

Správa transakcií

Pri riadení procesov je práca v rámci procesu organizovaná štruktúrovaným spôsobom. Na tento účel sa v prehľade dôležitých procesov zobrazujú všetky termíny a stavy, dokumenty a lehoty.

Skúšobný protokol

Nezmeškajte žiadne termíny. Kontrolný protokol vykonáva porovnanie cieľovej a skutočnej hodnoty a na prvý pohľad ukazuje, či sú povinnosti prevádzkovateľa splnené v súlade s právnymi predpismi.

Vyhodnotenie podľa netesností

Analýza únikov automaticky analyzuje pohyb chladiva a poskytuje spoľahlivé údaje na výpočet bilancie CO2. Pomocou prispôsobeného filtra vyhľadávania rýchlo nájdete relevantné údaje.

Vyžiadať správu objektu

Potrebujete prehľad o svojej pobočke bez toho, aby ste boli zaregistrovaní v systéme. Stačí vybrať prevádzkovateľa a zadať číslo objektu, MobiLec vám potom pošle príslušnú správu e-mailom.

Documentation

Máte otázky o systéme MobiLec alebo chcete získať prehľad? Stačí sa pozrieť do dokumentácie. Ak vám to nestačí, obráťte sa na našu podporu.

Certificate

MobiLec bol testovaný spoločnosťou TÜV-Rheinland na zhodu s nariadením ES. To znamená, že MobiLec spĺňa všetky požiadavky, ktoré musia spĺňať prevádzkovatelia chladiacich systémov v súlade s touto normou.

Silný tím, ktorý stojí za spoločnosťou MobiLec.

Tieto spoločnosti už so spoločnosťou MobiLec spolupracujú.

Záväzok k bezpečnosti!